Opbrengen van de klei

klei met compost strooien

 

Opbrengen van vaste klei samen met compost gaat goed. Voor het strooien werd een compoststrooier gebruikt, waarin afwisselend lagen compost en klei waren aangebracht. Bij het strooien werd langzamer gereden dan bij verspreiden van alleen compost.

Bij laat opbrengen van vaste klei komt het terug in de rooimachine. Wanneer het bijtijds is opgebracht, dan gebeurt dit nauwelijks ondanks de afwezigheid van vorst in de afgelopen winter.

 

klei met compost strooien

Strooien van een mengsel van compost en vaste klei

 

Het verspreiden van bentonietslurrie of slurrie van Cosun met de giertank gaat goed. Het geeft een mooie homogene verdeling en snelle vermenging met de zandgrond.

 

kleislurrie

Verspreiden van kleislurrie met een giertank met ketsplaat.

Bentoniet in korrelvorm strooien met een kunstmeststrooier.

Bentonietkorrels strooien met een kunstmeststrooier.

 

De bentoniet in korrelvorm was eenvoudig te verspreiden met een kunstmeststrooier.