Opbrengst zomertarwe

20140806_150753

Het verschil tussen zomertarwe met en zonder klei was duidelijk zichtbaar. De tarwe met klei bleef vrijwel vrij van Fusarium, waardoor het proefvak in het veld goed zichtbaar was door de lichtere kleur. Ook werd het gewas iets hoger en waren de aren groter en zwaarder.

 

Zomertarwe 1

De witte lijnen markeren het proefvak met klei. De aren zijn hier duidelijk lichter van kleur.

 

Zomertarwe 2

Deze foto illustreert waardoor het kleurverschil wordt veroorzaakt. De bovenste aren zijn afkomstig uit het proefvak met klei. De onderste aar is van de tarwe zonder klei. Hier is de aantasting door Fusarium sterker.

 

Opbrengst

Er zijn banen gedorst van circa 230 m lengte. Dit leverde de volgende gewichten op.

  • Tarwe op grond zonder klei: 888 kg
  • Tarwe op grond met klei: 960 kg
  • Meeropbrengst: 8%

Ook is het gewicht van de aren gewogen. Het gewicht van de aren met klei lag 7,6% hoger.