Home

Deze website is opgezet om nieuws en resultaten te delen van het praktijknetwerk ‘Klei voor de Veenkoloniën’. Het doel van dit praktijknetwerk is om kennis te ontwikkelen over de mogelijkheid nutriëntarme zandgronden op een rendabele manier te verrijken met klei. De doelstellingen zijn de bodemvruchtbaarheid en het waterbufferend vermogen te verhogen en de stuifgevoeligheid te reduceren.